Tẩy nốt ruồi vĩnh viễn

Hỏi: Em chào bác sĩ Thảo. Mặt em có nhiểu nốt ruồi, có nhiều cái đã mọc lâu và vài cái mới mọc  thì...